ซื้อประกันเดินทางOnline

ซื้อประกันเดินทาง

ซื้อประกันเดินทางOnline ง่ายๆ เพียงแค่ 3 ขั้นตอน

คุณลูกค้าที่สนใจต้องการเลือกซื้อประกันเดินทางมี 3 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1.”Click
https://www.msig-thai.com/fubon/travel บนมือถือ


2.กรอกรายละเอียด

3.เอกสารกรรมธรรม์ประกันเดินทางจัดส่งผ่านทาง Email

*** เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทประกันกำหนด ***

*** ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***