ตรวจสภาพรถ ประจำปี หรือ ตรอ นั้นคืออะไร รถอายุกี่ปีจึงต้องตรวจ

ตรอ

ตรวจสภาพรถ สวัสดีครับคุณผู้อ่านทุกท่าน หลายท่านคงสงสัยและอยากรู้ว่า ตรอ คืออะไร รถกี่ถึงต้องตรวจ ทำไมต้องมีก่อนต่อภาษี และ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างก่อนไป ตรอ ว่านี้ทางทีมงานมีคำตอบมาดูกันครับ


ทำไมจึงต้อง ตรวจสภาพรถ

กรมการขนส่งทางบกมีหน้าที่รับผิดชอบการตรวจสภาพรถ ทั้งรถที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และตามพระราชบัญญัติรถยนตร์ พ.ศ. 2522 จะต้องมีสภาพมั่นคง แข็งแรง มีลักษณะ ขนาด และเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบของรถ ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับรถ ผู้โดยสารไปกับรถคันนั้น ผู้ขับขี่รถคันอื่นๆ คนเดินถนน รวมทั้งสภาพแวดล้อมต่าง ๆ


ตรอ คืออะไร?

ตรอ. ย่อมากจาก ตรวจสภาพรถเอกชน เป็นสถานที่ตรวจรถไว้บริการสำหรับผู้ที่ต้องตรวจสภาพ ก่อนชำระภาษี และรถประเภทใด และ อายุเท่าใดบ้างจึงจะต้องตรวจสภาพรถ

รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ประเภทรถมีดังต่อไปนี้ครับ
 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป
 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป
 • รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป
 • รถจักรยานยนต์ ที่มีอายุใช้งานครบ 5 ปี ขึ้นไป

วิธีการนับว่ารถเราจะต่อตรวจสภาพรถหรือยัง  เช่น รถเก๋งลูกค้าจดทะเบียน ปี 2553 และปีปัจจุบันคือ 2560 จะมีอายุครบ 7 ปี จะต้องทำการตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีครับ

คำถาม จากบางท่านอาจสงสัยว่า รถเก๋งของฉันปีนี้อายุครบ 7 ปี ในอีก 30 วันข้างหน้า แต่จะต่อภาษีก่อน อย่างนี้ต้องตรวจสภาพไหม

คำตอบ คือ ต้องตรวจสภาพเช่นกันครับ เพราะปีนี้ถือว่ารถของลูกค้าครบ 7 ปีครับ ถึงแม้ว่าจะต่อภาษีได้ล่วงหน้า 30 วันก่อนหมดอายุภาษี ก็จะต้องตรวจสภาพรถก่อนต่อภาษีครับ


ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างก่อนตรวจสภาพรถที่ตรอ

เอกสารที่ต้องมีเพียง 1 อย่างครับคือ

 • เล่มทะเบียนรถ หรือถ้าใครติดไฟแนนซ์อยู่สามารถใช้ สำเนาทะเบียนรถจากไฟแนนซ์ได้ครับ ในกรณีที่สำเนาหาย สามารถขอใหม่จากทางไฟแนนซ์ได้ครับ แต่ไม่ติดไฟแนนซ์แล้ว เป็นรูปเล่มจะต้อไปทำใหม่ที่ขนส่งครับผม

สามารถ ตรวจสภาพรถ ได้ที่ใดบ้าง

สามารถตรวจได้ที่ตรอ.ทั่วประเทศ วิธีการค้นหา สามารถค้นหาผ่าน Google Map พิมพ์ ตรอ จะปรากฎสถานที่ตรวจสภาพบริเวรใกล้บ้านครับ

ถ้าหาไม่ได้ แอดไลน์ @fufu2u มาให้เราช่วยหานะครับ 🙂


ใบตรวจสภาพรถมีอายุด้วยนะ

หลังจากที่ได้นำรถไปตรวจสภาพแล้ว ใบตรอ.จะมีอายุอยู่ได้เพียง 3 เดือน ฉะนั้นอย่าลืมไปต่อภาษีก่อนที่ใบตรวจสภาพจะหมดอายุนะครับ


ไม่ตรวจสภาพรถ ซื้อใบตรอ ได้หรือไม่?

กรณีของประชาชนที่นำเอกสารรับรองปลอม มาแสดงเป็นหลักฐานกับทางราชการ ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายอาญาฐานใช้เอกสารปลอม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ คลิ๊ก


อัตราค่าตรวจสภาพรถที่ตรอ

 • รถจักรยานยนต์ คันละ 60 บาท
 • รถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม คันละ 150 บาท
 • รถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าเกิน 1,600 กิโลกรัม คันละ 250 บาท

ใน การไปติดต่อกับสถานตรวจสภาพรถให้เจ้าของรถนำรถและสมุดคู่มือทะเบียนรถไปแสดง หากผลการตรวจสภาพปรากฏว่า รถอยู่ในเกณฑ์ผ่านการตรวจสภาพ สถานตรวจสภาพรถจะออกใบรับรองการตรวจสภาพรถตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

รถอยู่ในเกณฑ์ไม่ผ่านการตรวจสภาพ สถานตรวจสภาพรถจะแจ้งข้อบกพร่องที่เป็นเหตุให้รถนั้นไม่ผ่านการตรวจสภาพให้ เจ้าของทราบ เพื่อจะได้นำรถไปแก้ไขข้อบกพร่องแล้วนำมาตรวจใหม่ หากแก้ไขแล้วนำไปตรวจสภาพที่สถานตรวจสภาพรถเอกชนแห่งเดิมภายใน 15 วัน จะเสียค่าตรวจใหม่ ในอัตราครึ่งหนึ่งของค่าบริการที่กำหนดไว้ แต่หากเกิน 15 วัน หรือไปตรวจที่สถานตรวจสภาพรถเอกชนแห่งอื่นจะเสียค่าบริการเต็มอัตรา


รถประเภทใดหรือแบบไหนที่ต้องไปตรวจสภาพที่ ขนส่ง เท่านั้น

รถที่ดัดแปลงสภาพผิดไปจากที่ได้จดทะเบียนไว้

 • รถที่เปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไป จากรายการที่จดทะเบียนไว้ในสมุดคู่มือทะเบียนรถ (เช่น เปลี่ยนเครื่องยนต์ เปลี่ยนลักษณะรถ เปลี่ยน ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น)
 • รถที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลขตัวรถหรือเลขเครื่องยนต์ (เช่น ไม่ปรากฏตัวเลข ตัวเลขชำรุด หรือมีร่องรอยการแก้ไข ขูด ลบ หรือลบเลือน จนไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ เป็นต้น)
 • รถที่เจ้าของได้แจ้งการไม่ใช้ชั่วคราว หรือแจ้งการไม่ใช้รถตลอดไปไว้
 • รถเก่าที่มีเลขทะเบียนเป็นเลขทะเบียนรุ่นเก่า ( เช่น กท-00001, กทจ-0001 เป็นต้น) ซึ่งรถดังกล่าวต้องเปลี่ยนทะเบียนรถใหม่เมื่อมีการนำมาเสียภาษีประจำปี
 • รถที่มีปัญหาเกี่ยวกับการถูกโจรกรรมแล้วได้คืน
 • รถที่ได้สิ้นอายุภาษีประจำปี (ขาดต่อทะเบียน) เกิน 1 ปี

หน้าตาของใบตรวจสภาพเมื่อเราได้ตรวจสภาพรถเรียบร้อยแล้ว


ที่อยู่ขนส่ง สำหรับผู้ที่สะดวกไปตรวจที่ขนส่ง หรือ รถที่ดัดแปลงสภาพผิดไปจากที่ได้จดทะเบียนไว้

 • รถทะเบียนจังหวัดไหนสามารถไปที่ขนส่งเขตจังหวัดนั้นๆ
 • รถทะเบียนกรุงเทพฯ สามารถเปิดดูหน้า 18 ของเล่มรถว่าเป็นกรุงเทพเขตไหน
 • ขนส่งกรุงเทพเขต1 (ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล) โทร. 0-2415-7337
 • ขนส่งกรุงเทพเขต2 (ถนนสวนผัก ตลิ่งชัน) โทร. 0-2433-4773
 • ขนส่งกรุงเทพเขต3 (ถนนสุขุมวิท ตรงข้ามซอยสุขุมวิท 62/1) โทร. 0-2333-0035
 • ขนส่งกรุงเทพเขต4 (ถนนสุวินทวงศ์ หนองจอก) โทร. 0-2543-5512
 • ขนส่งกรุงเทพเขต5 (ฝั่งตรงข้ามตลาดนัดจตุจักร) โทร. 0-2271-8888

สรุป

จากข้อมูลที่ทางเราได้นำเสนอไป น่าจะเพียงพอและทำให้เข้าใจการตรวจสภาพรถกันมากขึ้น หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์กับท่านผู้อ่านทุกคนครับ


สนใจต่อภาษี และ พรบ.กับเรา “คลิ๊ก”


ติดต่อสอบถาม
Line@: @fufu2u "Click" เพื่อ Add Line บนมือถือ หรือสแกน QR code

Tel: 02-643-8388-90 ต่อ 600-602
เวลาทำการ จ.-ศ. 8.30 - 17.30