ประกาศใหม่ สำหรับรถติดแก๊ส LPG ต้องตรวจสภาพแก๊สทุกปี

ตรวจสภาพแก๊สทุกปี! ประกาศใหม่ สำหรับรถติดแก๊ส LPG ต้องตรวจสภาพแก๊สทุกปี

ดาวน์โหลดประกาศตัวเต็มได้ที่นี่

ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการตรวจและทดสอบ และการออกหนังสือัรบรองการตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้องเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2560

ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการตรวจสภาพแก๊สก่อนการต่อภาษี โดยเฉพาะรถที่ติดแก๊ส LPG ซึ่งหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้ หรือรู้แล้ว แต่ไม่แน่ใจว่าจะต้องทำอย่างไร วันนี้พี่ฟูมีสรุปการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในประกาศฉบับนี้มาฝากกันครับ

 

 1. หนังสือรับรองการตรวจสภาพ จากเดิมที่มีอายุ 5 ปี เปลี่ยนเป็นมีอายุ 1 ปี
 2. หนังสือรับรองการตรวจสภาพ ต้องใช้ต่อภาษีภายใน 30 วัน นับจากวันตรวจ
 3. รถที่ติดแก๊สมาจากโรงงาน ให้ตรวจสภาพก่อนต่อภาษีในปีที่ 4 และหลังจากนั้นให้ตรวจเป็นประจำทุกปี
 4. ถ้ามีการเปลี่ยนถังหรือส่วนควบ ให้ตรวจสภาพและจดเปลี่ยนภายใน 30 นับจากวันตรวจสภาพ (ในทุกๆกรณี ไม่ว่าอายุรถจะครบ 4 ปีหรือไม่ก็ตาม)
 5. รถที่ไม่ได้ติดแก๊สมาจากโรงงาน ให้ตรวจสภาพทุกปี
 6. กรณีแจ้งเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงก่อนครบกำหนดชำระภาษีไม่เกิน 6 เดือน (180 วัน) ในการชำระภาษีปีนั้นๆ ไม่ต้องตรวจสภาพถังแก๊สเพิ่มเติมอีก และตรวจอีกครั้งก่อนชำระภาษีปีถัดไป
 7. เมื่อถังแก็สอายุครบ 10 ปี ให้นำไปตรวจ และตรวจอีกครั้งทุกๆ 5 ปี (ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนถังทุกๆ 10 ปี)
 8. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือรับรองการตรวจสภาพ ที่ได้รับมาก่อนประกาศฉบับนี้จะบังคับใช้งาน สามารถใช้ได้จนกว่าใบตรวจสภาพจะหมดอายุ หรือมีการเปลี่ยนแปลงถังหรือส่วนควบ
 9. ประกาศฉบับนี้บังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

สำหรับข้อมูลต่อไปนี้ เป็นข้อแนะนำจากพี่ฟู สำหรับลูกค้าทุกท่านที่ใช้รถติดแก๊สนะครับ

 1. สำหรับลูกค้าที่ถือหนังสือรับรองการตรวจสภาพแบบ 5 ปี หรือใบติดตั้งแก๊ส (กรณีติดจากโรงงาน) แนะนำให้ถ่ายสำเนาใบตรวจสภาพและใบติดตั้งเก็บไว้ก่อนต่อภาษี เนื่องจากทางขนส่งจะขอหนังสือรับรอและหนังสือติดตั้งแก๊ส ในทุกๆครั้งที่ต่อภาษี ถ้าใช้ตัวจริงไปแล้วในปีก่อนหน้า และไม่ได้ถ่ายเก็บไว้ จะต้องตรวจสภาพแก๊สใหม่และใช้ตัวจริงครับ
 2. หนังสือรับรองการตรวจสภาพแก๊สแบบใหม่ (ที่มีอายุ 1 ปี) จะต้องใช้ตัวจริงในการต่อภาษีทุกครั้ง
 3. ลูกค้าที่ตรวจสภาพแก๊สแล้ว ต้องต่อภาษีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันตรวจสภาพแก๊ส มิฉะนั้นหนังสือรับรองจะหมดอายุ และทางขนส่งจะไม่รับครับ
 4. ในการส่งหนังสือรับรองการตรวจสภาพแก๊สมาที่บริษัท ฉบับจริง ส่งทาง EMS มาตามที่อยู่ที่เจ้าหน้าที่แจ้งไว้
  ฉบับสำเนา (กรณีใบตรวจแบบเก่า หรือใบติดตั้ง) ถ่ายเอกสารส่งทุกหน้า มาที่ Service@fufu2u.com ครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *