ชนแล้วแยกแลกใบเคลม (Knock for Knock) ไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ประกันเพื่อเปิดเคลม

ชนแล้วแยกแลกใบเคลม

ชนแล้วแยกแลกใบเคลม (Knock for Knock) ไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ประกันเพื่อเปิดเคลม

ชนแล้วแยกแลกใบเคลม หรือ Knock for Knock เป็นกรณีการเคลมสดกรณีพิเศษ ในบางครั้งเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชนกัน และสภาวะแวดล้อมก็อาจไม่เอื้ออำนวยให้สามารถรอพนักงานเคลมมาเพื่อเปิดเคลมได้ ซึ่งเป็นไปได้ว่าคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่ายต่างมีธุระต้องรีบไปทำ


ชนแล้วแยกแลกใบเคลม

วิธีการใช้ knock for knock form

• หากรถคู่กรณีเป็นรถสี่ล้อที่่ทำประกันภัย ประเภท 1 ที่มีเอกสาร Knock for Knock ไม่ว่าจะเป็นบริษัทฯ ใดก็ตาม โดย

 1. กรอกข้อความรายละเอียดต่าง ๆ ลงในเอกสาร “KNOCK FOR KNOCK” ให้ครบถ้วน
 2. ให้ผู้ขับขี่ทั้งสองฝ่าย ลงลายมือชื่อในเอกสาร แล้วแลกเปลี่ยนกับเอกสารของคู่กรณี
 3. แยกย้ายจากที่เกิดเหตุได้ทันที
 4. นำเอกสารที่ได้จากคู่กรณี มาติดต่อบริษัทฯ เพื่อดำเนินการแจ้งเหตุและจัดซ่อมต่อไป กรณีตกลงกันไม่ได้ว่า ใครเป็นฝ่ายผิดใครเป็นฝ่ายถูกให้ดำเนินการดังนี้
 5. ติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อทำเครื่องหมาย ณ ที่เกิดเหตุ แล้วเคลื่อนรถออกจากที่เกิดเหตุ
 6. แจ้งบริษัทฯ โดยทันที

• หากรถคู่กรณีไม่มีประกัน หรือมีประกันภัยประเภทอื่น ที่มิใช่ประเภท 1 ให้ออกเอกสาร “ใบยินยอมรับผิด” ให้คู่กรณีโดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้

หากท่านเป็นฝ่ายผิด

 1. ให้ท่านกรอกรายละเอียดลงในใบยินยอมรับผิดและลงชื่อท่าน
 2. กรอกรายละเอียดของคู่กรณี , รายละเอียดความเสียหาย และให้คู่กรณีลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
 3. ฉีกตัวจริงให้คู่กรณี เพื่อมาติดต่อบริษัทประกัน ต่อไป

หากท่านเป็นฝ่ายถูก

 1. ให้คู่กรณีกรอกรายละเอียด หรือท่านกรอกเอง
 2. ลงชื่อทั้งคู่ไว้เป็นหลักฐาน ฉีกสำเนาให้คู่กรณี
 3. เก็บตัวจริงไว้เพื่อติดต่อบริษัทประกันต่อไป

***สงสัยและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทประกันที่ท่านได้ซื้อไว้***


สนใจต่อภาษี และ พรบ.กับเรา “คลิ๊ก”


ติดต่อ
Line@: @fufu2u "Click" เพื่อ Add Line บนมือถือ หรือสแกน QR code

Tel: 02-643-8388-90 ต่อ 600-602
Tel: 088-022-9237
เวลาทำการ จ.-ศ. 8.30 - 17.30 น.