ต่อภาษีรถยนต์ คำถามที่ลูกค้าหลายท่านสงสัย fufu2u มีคำตอบให้กับคุณ

ต่อภาษีรภยนต์

ต่อภาษีรถยนต์ เป็นสิ่งที่ผู้มีรถยนต์ทุกคนควรทำในทุกๆ ปี แต่ก็นั้นละ มันมีขั้นตอนที่ยุ่งยากซะเหลือเกิน

ทางเราได้รวบรวมคำถามการ ต่อภาษีรถยนต์ ที่ลูกค้าสงสัยให้เข้าใจกันอย่างง่ายๆด้านล่างเลยครับ


ถาม: วันต่อภาษีเลยไปแล้ว จะต่อได้ไหม
ตอบ: ยังสามารถต่อได้ครับ แต่จะมีค่าปรับต่อล่าช้า คิดเป็นร้อยละ 1 ต่อเดือนครับ


ถาม: ขาดต่อภาษีได้ไม่เกินกี่ปี
ตอบ: สามารถขาดต่อได้ ไม่เกิน 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ต่อภาษีครั้งสุดท้ายครับ
หรือนับจากวันสิ้นอายุจากป้ายวงกลมหรือป้ายภาษีสีชมพู ไม่เกิน 1 ปี


ถาม: ถ้าขาดเกิน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ต่อภาษีครั้งสุดท้าย
ตอบ: จะต้องนำรถไปตรวจสภาพที่กรมขนส่งด้วยตนเองครับ แต่ถ้าเกิน 3 ปี อาจถูกอายัดป้ายทะเบียน ต้องนำรถไปตรวจสภาพพร้อมคืนป้ายทะเบียนและสมุดคู่มือ เพื่อจดทะเบียนใหม่ อ่านเพิ่มเติมที่นี่


ถาม: ต่อภาษีรถ จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
ตอบ:
• สำเนาเล่มทะเบียนรถ
• พรบ.รถยนต์
• ตรอ.สำหรับรถอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
• ใบวิศวกรผู้ตรวจสอบแก๊ส


ถาม: ต้องต่อ พรบ. ไหม
ตอบ: จะต้องมี พรบ. ก่อนจึงจะสามารถต่อภาษีได้ครับ เหตุผลเพราะ
*พ.ร.บ.รถยนต์ คือ การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ซึ่งกฏหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำประกัน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หากไม่ทำจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และเจ้าของรถต้องเก็บรักษาหลักฐานการมีประกันนี้ไว้พร้อมแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทุกเวลาที่ใช้รถ ยกเว้นรถคันนั้นได้จดทะเบียนหรือมีการชำระภาษี*


ถาม: จะต้องตรวจสภาพรถไหม
ตอบ: รถยนต์ที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป จะต้องตรวจสภาพรถที่ ตรอ. ก่อนเสียภาษีรถยนต์ทุกๆปี
และสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ที่มีอายุเกิน 5 ปีครับ


ถาม: รถติดแก๊สจะต้องตรวจสภาพแก๊สก่อนเสียภาษีไหม
ตอบ: ขึ้นอยู่กับประเภทของแก๊สที่ใช้ครับ
LPG: จะต้องตรวจสภาพทุกๆปี
NGV: ตรวจทุกปี
CNG (มาพร้อมซื้อรถ): 3 ปีแรกไม่ต้องตรวจ หลังจากปีที่ 3 ตรวจทุกๆปี

***เมื่อได้ใบตรวจสภาพแก๊สหรือใบติดตั้งแก๊สมาแล้ว แนะนำให้ถ่ายเอกสารเก็บไว้ก่อนที่จะใช้ตัวจริงต่อภาษี เนื่องจากในบางกรณี เช่น แก๊สติดมากับโรงงาน เมื่อไม่มีใบติดตั้งเป็นการยืนยัน จะต้องนำรถตรวจแก๊สทุกคัน***


ถาม: อายุรถเยอะขึ้น ภาษีจะถูกลงไหม
ตอบ: ภาษีจะถูกลงเมื่อรถมีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปครับ


ถาม: ถ้าไม่มีป้ายภาษีจะเป็นอะไรไหม
ตอบ:  ใช้รถไม่เสียภาษีประจำปีภายในเขตกำหนด อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
ใช้รถไม่แสดงเครื่องหมายเสียภาษี อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

กรณีป้ายภาษีหาย สามารถนำเล่มทะเบียนตัวจริงไปติดต่อทำป้ายใหม่ได้ที่ขนส่งทั่วประเทศ


ถาม: สามารถต่อภาษีได้ล่วงหน้ากี่วัน
ตอบ: สามารถต่อภาษีได้ล่วงหน้า 3 เดือนครับ


ถาม: ค่าภาษีขึ้นอยู่กับอะไร
ตอบ:
– รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จะขึ้นอยู่กับ CC ของรถ
– รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน จะขึ้นอยู่กับ น้ำหนักรถ
– รถบรรทุกส่วนบุคคล จะขึ้นอยู่กับ น้ำหนักรถ
– รถจักยานยนต์จะเท่ากันทุกคันที่ 100 บาท

วิธีการคำนวน “คลิ๊ก”


ถาม: ค่าพรบ. รถแต่ละประเภทเท่าไหร่
ตอบ: *จะเป็นราคารวมภาษีอากรแล้วและ คุ้มครองเป็นระยะเวลา 1 ปี
– รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน :645.21 บาท
– รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน น้ำหนักรถ : 967.28 บาท
– รถบรรทุกส่วนบุคคล น้ำหนักรถ :1,182.35 บาท
– รถจักยานยนต์ :จะขึ้นอยู่กับ CC ครับ
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง*


ถาม: ชำระภาษีล่าช้ามีค่าปรับไหม
ตอบ: ค่าปรับคิดเป็น ร้อยละ 1 % ต่อเดือน จากยอดของภาษีรถยนต์


สนใจต่อภาษี และ พรบ.กับเรา “คลิ๊ก”


ติดต่อ
Line@: @fufu2u "Click" เพื่อ Add Line บนมือถือ หรือสแกน QR code

Tel: 02-643-8388-90 ต่อ 600-602
Tel: 088-022-9237
เวลาทำการ จ.-ศ. 8.30 - 17.30 น.