พ.ร.บ. ทำไมต้องทำด้วยนะ ทำแล้วเมื่อเกิดเหตุเราจะได้ความคุ้มครองอะไรบ้าง

พ.ร.บ.

พ.ร.บ. ทำไมต้องทำด้วยนะ ทำแล้วเมื่อเกิดเหตุเราจะได้ความคุ้มครองอะไรบ้าง

พ.ร.บ. รถยนต์ คือประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ที่ทุกคนที่ใช้รถต้องทำ และตอนนี้ได้มีฉบับใหม่ออกมาแล้ว มีผลตั้งแแต่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป เรามาดูกันว่า พ.ร.บ.รถยนต์แบบใหม่มีความคุ้มครองอะไรบ้าง

กรณีเป็นฝ่ายผิด
1) ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บตามจริง ไม่เกิน 30,000 บาท
2) การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 35,000 บาท
ทั้ง 2 ข้อรวมกันจะไม่เกิน 65,000 บาท

กรณีเป็นฝ่ายถูก
1) ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บตามจริง ไม่เกิน 80,000 บาท
2) การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 300,000 บาท
3) สูญเสียอวัยวะ 200,000-300,000 ขึ้นอยู่กับการสูญเสียส่วนใด*
4) ค่าชดเชยการรักษาตัว (ผู้ป่วยใน) 200 บาท / วัน ไม่เกิน 20 วัน
5) จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดข้อ 3 และ 4 รวมกันต้องไม่เกิน 304,000 บาท
6) วงเงินคุ้มครองความรับผิดสูงสุดต่ออุบัติเหตุ
รถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง 5 ล้าน/ครั้ง
7) วงเงินคุ้มครองความรับผิดสูงสุดต่ออุบัติเหตุ
รถยนต์เกิน 7 ที่นั่ง 10 ล้าน/ครั้ง

พ.ร.บ.รถยนต์สามารถช่วยบบรรเทาทุกข์ได้เยอะ พี่ฟูแนะนำว่าไม่ควรขาดต่อพ.ร.บ.นะครับ และควรต่ออย่างต่อเนื่องทุกๆปี ทีมงานฟูฟูก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะครับ


สนใจต่อภาษี และ พรบ.กับเรา “คลิ๊ก”


ติดต่อสอบถาม
Line@: @fufu2u "Click" เพื่อ Add Line บนมือถือ หรือสแกน QR code

Tel: 02-643-8388-90 ต่อ 600-604
Tel: 088-022-9237
เวลาทำการ จ.-ศ. 8.30 - 17.30 น.