โอนรถยนต์ การมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน และเอกสารที่ต้องเตรียม

โอนรถ

โอนรถยนต์ เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยจะมีบ่อยนักทำให้เมื่อถึงเวลาทำให้งงและสับสนกันว่าจะต้องทำยังไง วันนี้พี่ฟูเอาข้อมูลมาฝากครับ

โอนรถยนต์ การมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน และเอกสารที่ต้องเตรียม

โอนรถ ดูเหมือนเป็นเรื่องยุ่งยากเหลือเกิน เพราะไม่รู้ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และมีวิธีการอย่างไร วันนี้ fufu2u มีข้อมูลการ โอนรถ มาฝากกันครับ


เอกสารที่ต้องเตรียมไป

 • กรณีเป็นพ่อ,แม่,ลูก
  1.)  สำเนาบัตรชาชนเจ้าของเดิมพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา 1 ใบ (ผู้โอน)
  2.)  สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของเดิมพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา 1 ใบ (ผู้โอน)
  3.)  สำเนาบัตรชาชนเจ้าของใหม่พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา 1 ใบ (ผู้รับโอน)
  4.)  สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของใหม่พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา 1 ใบ (ผู้รับโอน)
  5.)  ใบโอนที่กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่องตามรูปภาพด้านบน
  6.)  หนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน (กรณีเจ้าตัวไม่สามารถไปดำเนินการเองได้)
  7.)  สำเนาใบสูติบัตรที่มีชื่อบิดา – มารดาผู้ให้กำเนิดชัดเจนเพื่อแสดงว่าเป็นพ่อ,แม่,ลูกกันจริง
  ( ใบสูติบัตรถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเอาไป เพราะในทะเบียนบ้านจะมีชื่อบิดา – มารดาผู้ให้กำเนิดแจ้งไว้อยู่แล้ว )
 • กรณีเป็นบุคคลอื่นๆ
  1.)  สำเนาบัตรชาชนเจ้าของเดิมพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา 1 ใบ (ผู้โอน / ผู้ขาย)
  2.)  สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของเดิมพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา 1 ใบ (ผู้โอน / ผู้ขาย)
  3.)  สำเนาบัตรชาชนเจ้าของใหม่พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา 1 ใบ (ผู้รับโอน / ผู้ซื้อ)
  4.)  สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของใหม่พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา 1 ใบ (ผู้รับโอน / ผู้ซื้อ)
  5.)  ใบโอนที่กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่องตามรูปภาพด้านบน
  6.)  หนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน (กรณีเจ้าตัวไม่สามารถไปดำเนินการเองได้)
  7.)  สำเนาสัญญาการซื้อ – ขายรถยนต์คันดังกล่าว

ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร แบบคำขอโอนและรับโอน และ หนังสือมอบอำนาจ

โอนรถ

Download แบบฟอร์ม

แบบคำขอโอนและรับโอน

หนังสือมอบอำนาจ


ค่าใช้จ่ายในการโอนรถยนต์

สำหรับรถยนต์

กรณีที่ บิดา,มารดา โอนให้ ลูก หรือกรณีที่ ลูก โอนให้ บิดา,มารดา ไม่ต้องเสียเงินค่าโอน
ขณะยื่นเอกสารแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเป็นพ่อ แม่หรือลูก จะทำให้ไม่มีค่าโอนเพิ่มขึ้นครับ

ค่าธรรมเนียม/ค่าดำเนินการ  =  130 บาท
ค่าอากรแสตมป์  =  30 บาท
ค่าตรวจสภาพรถ+ค่าโอน (กรณีที่ไม่ได้เป็นพ่อแม่ลูก) ต้องจ่ายแสนละ 500 บาท

ราคาประเมิณที่เจ้าหน้าที่ตรงด่านตรวจสภาพรถตีราคารถของเราตามราคาจริงของรถมือสองในท้องตลาด

 • เจ้าหน้าที่ประเมิณราคารถ

100,000   บาท     =     เราต้องจ่าย  500  บาท
150,000   บาท     =     เราต้องจ่าย  750  บาท
200,000   บาท     =     เราต้องจ่าย  1,000  บาท
250,000   บาท     =     เราต้องจ่าย  1,250  บาท
300,000   บาท     =     เราต้องจ่าย  1,500  บาท
350,000   บาท     =     เราต้องจ่าย  1,750  บาท
400,000   บาท     =     เราต้องจ่าย  2,000  บาท

สำหรับรถจักรยานยนต์

ค่าธรรมเนียมอากร = 90 บาท
ค่าตรวจสภาพรถ = 10 บาท
ค่าธรรมเนียมการโอน = 105 บาท
ค่าดำเนินการ = 20 บาท
ค่าโอนตามราคาประเมินของรถที่นำไปโอน
กรณีมีการซื้อขายต้องเสียค่าธรรมเนียมส่วนนี้ด้วยตามประกาศของสำนักงานขนส่ง
กรณีที่ บิดา,มารดา โอนให้ ลูก หรือกรณีที่ ลูก โอนให้ บิดา,มารดา ไม่ต้องเสียเงินค่าโอน


เขตขนส่งที่ไปทำเรื่อง โอนรถยนต์

– รถทะเบียนจังหวัดไหนก็ไปที่ขนส่งเขตจังหวัดนั้นเลยคับ
– รถทะเบียนกรุงเทพฯสามารถเปิดดูหน้า 18 ของเล่มรถว่าเป็นกรุงเทพเขตไหนครับ
• ขนส่งกรุงเทพเขต1 (ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล) โทร. 0-2415-7337
• ขนส่งกรุงเทพเขต2 (ถนนสวนผัก ตลิ่งชัน) โทร. 0-2433-4773
• ขนส่งกรุงเทพเขต3 (ถนนสุขุมวิท ตรงข้ามซอยสุขุมวิท 62/1) โทร. 0-2333-0035
• ขนส่งกรุงเทพเขต4 (ถนนสุวินทวงศ์ หนองจอก) โทร. 0-2543-5512
• ขนส่งกรุงเทพเขต5 (ฝั่งตรงข้ามตลาดนัดจตุจักร) โทร. 0-2271-8888

ขอบคุณข้อมูลจาก https://goo.gl/np2XvP


ขั้นตอนในการโอนรถ

 1. เตรียมเอกสาร และนำรถไปติดต่อที่ขนส่งในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 2. นำรถไปตรวจสภาพที่ขนส่ง แจ้งเจ้าหน้าที่ว่า ต้องการ “ตรวจสภาพเพื่อจะโอนรถ”
 3. เมื่อตรวจสภาพเสร็จเรียบร้อย นำเอกสารไปยื่นที่ส่วนงานทะเบียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
 4. เมื่อตรวจสอบเอกสารเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะทำเรื่องเปลี่ยนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้ทันที

ข้อควรระวังในการโอนรถ

 1. กรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถไปดำเนินการเองได้ ต้องมีการเซ็นใบมอบอำนาจ (การเซ็นที่ถูกต้อง ควรเว้นชื่อพยานไว้ ให้เจ้าหน้าที่ขนส่งเซ็นพยาน)
 2. ต้องดำเนินการภายใน 15 วัน นับจากวันที่เซ็นชื่อในใบโอนและรับโอน (ถ้าช้ากว่านั้นจะมีค่าปรับ 200-2,000 บาท)
 3. ต่อภาษีและพรบ.ก่อนโอนรถทุกครั้ง
 4. หากภาษีขาดเกิน 3 ปี ต้องดำเนินการขอยกเลิกอายัดทะเบียนก่อน จึงจะสามารถโอนรถได้

สนใจต่อภาษี และ พรบ.กับเรา “คลิ๊ก”


ติดต่อสอบถาม
Line@: @fufu2u "Click" เพื่อ Add Line บนมือถือ หรือสแกน QR code

Tel: 02-643-8388-90 ต่อ 600-602
เวลาทำการ จ.-ศ. 8.30 - 17.30 น.