ติดต่อ

แผนที่การเดินทาง

ที่ตั้ง

65/165 ชั้น 20
อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ถ.พระราม9 แขวง/เขต ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310

Google map

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์: 08.30 – 17.30น.

ช่องทางการติดต่อ

    : 02-6438388-90 #300-304
    : 088-0229237
    : service@fufu2u.com
   : @fufu2u